Czysta woda to dobre samopoczucie

chemia_jacuzzi_5

 

Dbanie o właściwie zbilansowaną wodę
pozwoli Ci na utrzymanie jej w czystości
i zredukowanie kosztów związanych z eksploatacją.

W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje
pozwalające na utrzymanie równowagi wody.

Sprawdzając czy woda posiada zachowaną równowagę
należy zwrócić uwagę na trzy aspekty:

- wartość pH
- alkaliczność
- twardość wody

chemia_jacuzzi_6 

Wartość pH

Idealna wartość mieści się pomiędzy 7,2 i 7,6. Utrzymanie pH w tych granicach zapewni jak najlepszą skuteczność działania środków odkażających (a tym samym ich mniejsze zużycie) i dobre samopoczucie osób korzystających ze spa. Jeśli pH nie mieści się w tych granicach, aby go zwiększyć należy użyć Jacuzzi® pH+,
natomiast aby go zmniejszyć stosujemy Jacuzzi® pH- .

Jeśli jako środek odkażający jest używany aktywny tlen lub chlor w płynie, zaleca się utrzymać pH w granicach 7,0 a 7,4.

 

Alkaliczność całkowita (TA lub TAC)

Idealna wartość tego parametru mieści się w granicach pomiędzy 80 a 120 mg/l (lub ppm = cząstki na milion); jest ściśle związana z pH i czyni go stabilnym.

Aby regulować alkaliczność wody w spa należy używać Jacuzzi® Alkalinity Increaser.

Pomiar tych parametrów odbywa się za pomocą zestawu Jacuzzi® Test Strips, dostępnego u sprzedawcy lub w upoważnionych Ośrodkach Serwisu Jacuzzi®.

 

Twardość wody

Również ten parametr jest charakterystyczny dla tego typu używanej wody: wyrażony jest w stopniach francuskich (°fr) lub w mg/l i jego idealna wartość musi być zawarta pomiędzy 10 a 30 °fr (100-300 mg/l). Wartości poniżej 10 °fr mogą powodować fenomeny korozyjne natomiast wartości powyżej 30 °fr (charakteryzujące tak zwaną "twardą" wodę, a więc w większości przypadków) mogą z łatwością powodować osad kamienny. Aby uniknąć tego problemu zaleca się zamontowanie urządzenia odwapniającego (zmiękczacza); również użycie Jacuzzi® No Scale pomaga zapobiec osadzaniu się kamienia.