Jednoosobowa klasyczna wanna do hydromasażu Jacuzzi – wanna do hydroterapii domowej

Hydromasaż jest zabiegiem “zewnętrznej krenoterapii”. Dokonany zostaje przy pomocy odpowiednich strumieni wody emitowanych pod określonym ciśnieniem. Strumienie ukierunkowane są dośrodkowo, to znaczy od podeszwy stopy do klatki piersiowej, aby pobudzić krążenie krwi. Tego rodzaju centralność strumieni wody w kategoriach terapeutycznych tłumaczy dlaczego ich ukierunkowanie jest jedną z podstaw hydromasażu według Jacuzzi®.

Owocem dokładnych badań jest także wzornictwo wanny, podstawowego elementu dobrego hydromasażu. Wanny Jacuzzi® są głębsze od tradycyjnych wanien, z ergonomicznym dnem i bokami aby lepiej pomieścić wszystkie typy budowy ciała i pozwolić na odpowiednie zanurzenie ciała oraz lepsze krążenie wody.

Hydromasaż Jacuzzi® opiera się na zasadzie fizycznego efektu Venturiego, którego rezultatem jest idealna mieszanka powietrza i wody. Aby hydromasaż wykonany był w sposób właściwy, strumienie powinny posiadać ważną cechę: pochylenie pod kątem 30°. Pozwala ono na odpowiedni masaż aktywny od stref peryferyjnych do serca (strumienie prostopadłe mogłyby być zbyt energiczne) i na ukierunkowanie w każda stronę, aby zapewnić maksymalną personalizację

Już 4.500 lat temu Chińczycy odkryli, że energia życiowa lub "QI" przepływa kanałami zwanymi merydianami, które
w pewnym sensie zajmują się odżywianiem naszych organów. Stymulacja określonych  punktów, znajdujących się wzdłuż merydianów,  pozwala utrzymać lub przywrócić delikatną równowagę naszego organizmu dzięki prawidłowemu zagospodarowaniu energii wewnętrznych.

Masaż Shiatsu polega na kolejnym uciskaniu palcami lub dłońmi punktów wzdłuż merydianów. Technika ta reaktywuje
i utrzymuje równowagę, rytm i funkcjonalność energii, przywracając organizmowi pełną formę. Rozwiązanie zastosowane przez Jacuzzi® polega na zastąpieniu ucisku palców mikrostrumieniami   wody, wytwarzanymi w wannie z hydromasażem. Firma Jacuzzi® potrafiła wykorzystać antyczną wiedzę Wschodu w rewolucyjnej, cudownej "maszynie szczęścia", która nosi nazwę wanna Jacuzzi®

https://www.jacuzzi.pl/produkty/tazienki/wanny-z-hydromasazem/myway